Salsomaggiore Terme - Tabiano (PR)


Pitch
Accomodation
Arrival
Departure

Show

Reglement for camping Arizona i Salsomaggiore

Dette reglement er  opslået ved indgangen til campingpladsen; indgang i camping Arizona Salsomaggiore er ensbetydende med accept af reglementet.


1)
Ved ankomsten er  campisterne forpligtet til at aflevere deres identitetspapirer til registrering.

2) Besøgende har ikke adgang uden tilladelse fra ledelsen; besøgende med tilladelse skal aflevere identitetspapirer. Besøgende kan blive i en time; ved besøg i over en time skal de betale den fastsatte dagspris. Besøgende har adgang fra 7.30 til 20.30, og de skal forlade lejren inden kl. 23.00.

3) Ledelsen forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise campister, der er uønskede eller i overtal.

4) Kontorernes  og de andre faciliteters åbningstider er opslået i de enkelte lokaler.

5) Afrejse og ankomst er tilladt fra 08.00 til 22.30. Campisterne er forpligtet til at forlade pladsen inden kl. 12 på afrejsedagen.

6) Biler kan kun køre ind på campingpladsen ved ankomst og afrejse for at trække campingvogne eller telte.
Under opholdet kan biler parkeres på parkeringspladsen, som er åben fra 7.30 til 23.00. Under opholdet skal transport af varer eller andre ting foretages i de vogne som ledelsen stiller til rådighed.

7) Teltpladsen skal altid anvises af ledelsen, og campisterne skal følge ledelsens anvisninger mht parkering af biler, rejsning af telte og placering af campingvogne, som aldrig må være til hindring for trafikken.

8) Fra 23.00 til 7.30 er det strengt forbudt at forårsage støj, der kan forstyrre ​​de andre campisters nattero, som f.eks.  rejsning eller nedtagning af telte.
I dette tidsrum er det derfor forbudt at høre radio eller lignende,  holde støjende sammenkomster eller møder, anvende legepladsen og køre med motorkøretøjer.

9) Motorcykler og knallerter skal trækkes.

10) Lyd-producerende enheder skal altid stilles til lav lydstyrke, mens de skal være helt slukket i de timer, hvor der skal være ro.
Personer, der forstyrrer  vil blive bortvist fra campingpladsen.

11) Campisterne er hver især forpligtet til at passe på egne ting.
Ledelsen påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for muligt tab eller tyveri af ejendom, der ikke er overdraget til opbevaring.

12) Det er strengt forbudt at skade planter og pladsens udstyr samt grave grøfter omkring teltene, hælde kogende væske ud på jorden med indhold af salt eller affald og at tænde åben ild. Det er forbudt at anvende kuller eller tręgrill, kun gasgrill er tilladt, så længe røgen ikke generer naboerne og ikke skader græsset og det underliggende terræn.
Ledelsen yder ikke erstatning for skader som følge af, at træer eller grene falder ned.

13) Brug af ​​faciliteter, herunder svømmebassin og legeplads, er på eget ansvar.

14) Papir og affald skal deponeres i særlige beholdere.

15) Tøj og køkkenredskaber skal vaskes i de specielle vaskekummer. Strygning er kun tilladt i strygerummet.

16) Der skal altid være tanke til spildevand under campingvognene.

17) Det er ikke tilladt at vaske biler eller campingvogne.

18) Hunde og andre dyr har adgang efter ledelsens skøn. Hunde, der har adgang,  skal være i snor og må ikke forstyrre. Ejeren er ansvarlig for enhver skade, dyret måtte forvolde.

19) Det er forbudt at spille fodbold, bowling og volleyball udenfor de specielt afsatte baner eller hegn.

20) Mindreårige skal være ledsaget af forældre eller pårørende, der er myndige. Børn skal altid være under opsyn ved brug af faciliteterne og på toiletterne. Forældrene er direkte ansvarlige for deres børns handlinger. Børnene skal være under forældrenes opsyn, og ledelsen fralægger sig ethvert ansvar i den forbindelse.

21) De voksne skal personligt afhente post på kontoret. Efter 7 dage vil uafhentet post blive returneret til afsenderen.

22) Udbrud af smitsomme sygdomme skal straks indberettes til ledelsen.

23) Brug af enhver form for elektriske varmelegemer er strengt forbudt.

24) Ledelsen skal underrettes om enver flytning af personer.

25) Med henblik på afregning bedes kunderne venligst give besked dagen før afrejsen.

26) For motiverede klager, skal ledelsen kontaktes; med henblik på voldgiftssager bedes man kontakte Associazione Regionale Campeggi e Villaggi Turistici dell'Emilia Romagna, der ligger i Ravenna, via C. Ricci, nr. 29.

27) Indgang i camping Arizona i Salosmaggiore Terme indebærer accept og overholdelse af dette REGLEMENT, som kan tilføjes yderligere separat udstedte forordninger, hvis ledelsen finder det hensigtsmæssigt med henblik på den bedst mulige funktion af campingpladsen.
Campingpladsens personale er bemyndiget til at håndhæve reglementet og orientere ledelsen om enhver krænkelse.

Personer der ikke overholder reglementet vil straks blive bortvist fra campingpladsen.En stor attraktion i Camping Arizona er svømmebassinerne, eller rettere vandlandet...
For dem der elsker sport og også i ferien ønsker at holde sig i form, byder camping Arizona...
Camping Arizona i Salsomaggiore ligger i et område, der er rigt på natur og kultur. Der er mulighed...
Tre ruter skabt i gastronomiens tegn i Emilia, hvis køkken er berømt i hele verden...
Emilia byder på et rigt udvalg af kurbade takket være  værdifulde forekomster af af mineralholdigt...