Salsomaggiore Terme - Tabiano (PR)


Pitch
Accomodation
Arrival
Departure

Show

Regionaal Reglement van camping Arizona in Salsomaggiore

Het onderstaande reglement hangt bij de ingang van de camping; camping Arizona in Salsomaggiore betreden betekent het volledig aanvaarden van deze.


1) De campinggasten dienen bij aankomst een identiteitsbewijs af te geven ter registratie.

2) Bezoekers worden slechts toegelaten met toestemming van de directie: toegelaten bezoekers dienen een identiteitsbewijs af te geven. Bezoek is toegestaan voor de duur van een uur, hierna gelden de normale dagtarieven. Bezoekers zijn welkom tussen 7.30 en 20.30 uur en dienen de camping voor 23.00 te verlaten.

3) De direktie behoudt zich het recht voor om ongewenste of  overtallige campinggasten te weigeren.

4) De openingstijden van de kantoren en de verschillende voorzieningen hangen bij de gebouwen zelf.

5) Aankomst en vertrek van de camping is toegestaan tussen 08.00 en 22.30 uur.
De dag van vertrek dienen de campinggasten hun verblijf/staanplaats te verlaten voor 12 uur 's middags.

6) De auto mag slechts bij aankomst of vertrek het terrein op voor verplaatsing van de caravan of tent.
Tijdens het verblijf kan de auto op de parkeerplaats geparkeerd worden, die van 7.30 tot 23.00 uur open is.
Gedurende het verblijf dient voor ieder vervoer van goederen, spullen of anderszins, gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde karren, verkrijgbaar bij de directie.

7) De campingplaatsen voor auto, tent en caravan worden door de directie verdeeld en de campinggasten worden verzocht zich hieraan te houden. Auto, tent en caravan mogen de doorgang geenszins belemmeren.

8) Tussen 23.00 en 7.30 uur is het strikt verboden de rust van de campinggasten te verstoren met lawaai, tenten op te zetten of af te breken.
Het gebruik van radio's of dergelijke, luidruchtige groepsvorming, het gebruik van de speeltuin of van motorvoertuigen is in deze uren derhalve verboden.

9) Motorvoertuigen en brommers dienen aan de hand vervoerd te worden.

10) Geluidsproducerende apparatuur dient op laag volume gebruikt te worden, en tijdens de rusturen zelfs uitgeschakeld te zijn.
Wie overlast veroorzaakt wordt van het terrein verwijderd.

11) Iedere campinggast is verantwoordelijk voor het bewaken van de eigen bezittingen.
De directie wijst iedere vorm van verantwoordelijkheid af voor het zoekraken of de ontvreemding van onbewaakt achtergelaten voorwerpen.

12) Het is ten strengste verboden schade aan de begroeiing of voorzieningen van de camping aan te brengen, geultjes rond de tent te graven, hete, zoute of afval-vloeistoffen op het terrein te lozen en open vuur te ontsteken. Het is verboden om een houtskool- of houtgrill te gebruiken, alleen de gasgrill is toegestaan, mits de rook geen overlast bezorgt en het gras en onderliggende bodem intact blijven.
Schade door vallende bomen of takken kan niet worden geclaimd.

13) Het gebruik van de voorzieningen, als ook van zwembad en speeltuin, is op eigen risico.

14) Oud papier en vuilnis dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden weggegooid.

15) De was en afwas dient alleen in de daarvoor bestemde wasbakken te worden gedaan. Strijken mag alleen in de daarvoor bestemde strijkruimte.

16) Het is verplicht een opvangbak voor vuil water te gebruiken onder de caravans.

17) Het wassen van caravans of auto's is niet toegestaan.

18) Het is aan de directie om honden of andere huisdieren toe te laten. Toegelaten honden dienen aangelijnd te worden en geen overlast te veroorzaken. Hondenbezitters dragen de verantwoordelijkheid voor door het dier eventuele aangebrachte schade.

19) Buiten de daarvoor bestemde velden mag geen voetbal, jeu-de-boules of volleybal worden gespeeld.

20) Minderjarigen worden toegelaten onder begeleiding van ouders of meerderjarige familieleden. Kinderen dienen de voorzieningen en toiletten onder begeleiding te gebruiken. Ouders zijn direct aansprakelijk voor hun kinderen. Zij worden geacht zelf op hun kinderen te passen, de directie wijst iedere verantwoordelijkheid hiervoor af.

21) De post kan persoonlijk door meerderjarigen worden afgehaald bij de receptie. Na 7 dagen wordt niet opgehaalde post retour gezonden.

22) Iedere vorm van infectieziektes dient direct bij de directie te worden gemeld.

23) Elektrische kachels, ongeacht het model of wattage, zijn niet toegestaan.

24) De directie dient te worden ingelicht over iedere verandering van plaats van haar gasten.

25) Men wordt verzocht reeds een dag voor vertrek om de rekening te vragen.

26) Voor onderlegde klachten kan men terecht bij de directie; voor arbitrages bij de Associazione Regionale Campeggi e Villaggi Turistici dell'Emilia Romagna, in Ravenna, via C. Ricci 29.

27) Het betreden van camping Arizona in Salsomaggiore Terme houdt het aanvaarden en naleven in van het bovenstaande REGLEMENT en van eventuele aanvullende regels die de directie opportuun acht uit te vaarden voor het goed functioneren van de camping. Het campingpersoneel is bevoegd tot controle en tot rapportage aan de directie van overtredingen.


Guests not obeying this regulation will be immediately expelled.


Een geweldige attractie van camping Arizona in Salsomaggiore zijn de zwembaden...
Voor wie van sport houdt en ook in de vakantie in vorm wil blijven, biedt camping Arizona...
Camping Arizona in Salsomaggiore ligt in een gebied dat rijk is aan natuur en cultuur en de...
In Emilia, waarvan de gastronomie wereldberoemd is en dat ook dankzij deze 'traditie'...
Het Emiliaanse aanbod aan kuuroorden is zeer rijk, dankzij de waardevolle aanwezigheid van...