Salsomaggiore Terme - Tabiano (PR)


Pitch
Accomodation
Arrival
Departure

Show

Regulamin Regionalnego kempingu Arizona w Salsomaggiore

Niniejszy regulamin jest zamieszczone przy bramie kempingu; wejście na teren kempingu Arizona w Salsomaggiore oznacza więc jego akceptację.


1) Nowo przybyli wczasowicze proszeni są o przedstawienie dokumentów tożsamosci w celu dokonania rejestracji.

2) Nie zezwala się na przyjmowanie gości bez stosownego upoważnienia od kierownictwa: goście, którzy otrzymali zezwolenie proszeni są o przedstawienie dokumentów tożsamości. Odwiedzający mogą przebywać 1 godzinę, po upłynięciu której będzie pobrana od nich opłata w wysokości stałej dziennej stawki. Goście mogą być przyjmowani od godziny 7.30 do 20.30 i powinni opuścić obóz do godziny 23.00.

3) Zarząd zastrzega sobie prawo, według swojego uznania, do odmowy przyjęcia wczasowiczów niepożądanych, bądź nadliczbowych.

4) Godziny otwarcia biur i innych serwisów umieszczono w  przeznaczonych do tego lokalach.

5) Przyjazdy i odjazdy są dozwolone od godziny 08:00 do 22:30 Obozowicze muszą opuścić miejsce do godziny 12 w południe w dniu wyjazdu.

6) Samochodem można wjeżdżać jedynie w momencie przyjazdu i wyjazdu, do holowania przyczepy kempingowej lub namiotu.
Podczas pobytu w kempingu, samochód można zaparkować na parkingu, który jest otwarty od godziny 7.30 do 23.00. Natomiast do przemieszczania towarów lub innych przedmiotów, mogą posłużyć specjalne wózki dostarczone przez kierownictwo.

7) Miejsce na kempingu zawsze wyznacza zarząd, do którego przepisów powinni dostosować się wczasowicze, odnośnie parkowania samochodu, czy montażu namiotu lub przyczepy kempingowej tak, aby nie utrudniały one ruchu.

8) Cisza nocna trwa od godziny 23.00 do 7.30, w związku z czym zabronione jest hałasowanie zakłócające odpoczynek innych wczasowiczów, w tym również montaż lub demontaż namiotów.
Dlatego w tych godzinach jest zakaz słuchania radia, czy podobnych urządzeń, organizowanie hałaśliwych spotkań, korzystanie z placu zabaw, a także jazda pojazdami silnikowymi.

9) Motocykle i motorowery muszą być przemieszczane bez uruchamiania silnika.

10) Wszelkie urządzenia wydające dźwięki powinny mieć zawsze ustawioną małą głośność, natomiast w godzinach ciszy powinny być bezwzględnie wyłączone.
Jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał porządku, zostanie usunięty     z kempingu.

11) Każdy wczasowicz jest zobowiązany do pilnowania swoich własności.
Kierownictwo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub kradzieże mienia pozostawionego bez właściwej opieki.

12) Surowo zabronione jest niszczenie roślin i wyposażenia kempingu, jak również kopanie rowów wokół namiotów, wylewanie wrzących lub słonych cieczy, odpadów, oraz rozpalanie ogniska na otwartym powietrzu. Zabronione jest używanie węgla drzewnego lub grilla drzewnego, dozwolone są tylko grille gazowe, i węgla tak długo, dopóki dym nie zaczyna przeszkadzać sąsiadom, lub nie uszkadza  trawnika czy też terenu pod grillem.
Nie odpowiadamy za szkody wywołane upadkiem drzewa lub gałęzi.

13) Korzystanie z atrakcji, w tym z basenu i placu zabaw, odbywa się na własną odpowiedzialność.

14) Papier i odpady powinny być składowane w specjalnych pojemnikach.

15) Pranie i naczynia powinny być myte tylko w przeznaczonych do tego celu zlewozmywakach.
Prasowanie dozwolone tylko w przystosowanej do tego prasowalni.

16) Wymagane jest posiadanie zbiornika na ścieki pod przyczepą kempingową.

17) Nie wolno myć samochodów i przyczep kempingowych.

18) Zezwolenie na posiadanie psów i innych zwierząt leży w gestii Zarządu. Jeśli jest to dozwolone, psy muszą być trzymane na smyczy, aby nie przeszkadzały. Właściciele ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez ich zwierzęta.

19) Zabrania się grać w piłkę nożną, kręgle i siatkówkę poza przystosowanymi do tego obszarami boisk i ogrodzeń.

20) Nieletni mogą przebywać tylko w towarzystwie rodziców, bądź dorosłych krewnych. Dzieciom zawsze muszą towarzyszyć dorośli w trakcie korzystania z różnych obiektów oraz z toalety.
Rodzice są bezpośrednio odpowiedzialni za swoje dzieci. Dzieci powinny być pilnowane przez swoich rodziców: w tym zakresie Zarząd wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność.

21) Korespondencja powinna być odbierana osobiście przez dorosłych w biurze Zarządu. Jeżeli nie zostanie ona odebrana, po 7 dniach zostanie zwrócona nadawcy.

22) Wszelkie choroby zakaźne powinny być natychmiast zgłoszone do Zarządu.

23) Surowo zabrania się używania wszelkich grzałek elektrycznych o jakiejkolwiek mocy.

24) Dyrekcja powinna być informowana o każdym przemieszczeniu się osób.

25) Z tego względu prosimy o powiadomienie nas dzień przed wyjazdem.

26) Aby złożyć reklamację, prosimy skontaktować się z Dyrekcją; sąd arbitrażowy Regionalnego Stowarzyszenia Obozów i Ośrodków Wczasowych w Emilia-Romagna, adres siedziby: Rawenna, ul. C. Ricci, nr 29.

27) Wejście na teren kempingu Arizona w Uzdrowisku Salosmaggiore oznacza akceptację i przestrzeganie niniejszego REGULAMINU, który może zostać częściowo uzupełnione o dodatkowe regulacje, jeśli Dyrekcja uzna je za stosowne, w celu usprawnienia funkcjonowania kempingu.
Personel kempingu jest uprawniony do egzekwowania przestrzegania przepisów oraz informowania Dyrekcji o każdym ewentualnym naruszeniu ich.


Osoby zachowujące się niewłaściwie zostaną natychmiast usunięte z kempingu.


Fantastyczną atrakcją kempingu Arizona w Salsomaggiore są baseny, a raczej park wodny...
Dla tych, którzy kochają sporty i nawet w podczas wakacji chcą utrzymać dobrą formę...
Kemping Arizona w Salsomaggiore położony jest w okolicy o bogatej naturze i kulturze; będziecie...
Na terenach emiliańskich narodziły się trzy ścieżki potraw i smaków kuchni, która jest uznana na...
Oferta emiliańskich uzdrowisk jest bardzo szeroka ze względu na dostępność  cennych, bogatych...